FAQ

БФ «БОРЖАВСЬКА НАДІЯ» створив соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко) з метою допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, безпритульних дітей віком від 3 до 18 років.

Центр приймає дітей, що:
- заблудилися;
- бродяжать або жебракують, місцезнаходження батьків яких не встановлено;
- залишилися без піклування батьків або осіб, що їх замінюють;
- залишили сім’ю, заклад соціального захисту дітей або інший заклад;
- втратили зв'язок з батьками під час стихійного лиха, техногенної аварії, катастрофи;
- підкинуті та безпритульні;
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей, яким перебування в сім'ї загрожує життю і здоров'ю.


Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Основними завданнями центру є:
- соціальний захист дітей;
- створення соціально-побутових умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, навчання, праці та змістовного дозвілля;
- надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги;
- інформування дітей або їх законних представників про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу";
- проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини;
- створення умов для здобуття дітьми освіти у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти за місцезнаходженням центру;
- забезпечення оволодіння дітьми професійними навичками та їх трудове навчання;
- забезпечення влаштування дітей після досягнення ними повноліття (працевлаштування, навчання у закладах вищої освіти тощо);
- сприяння місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у соціальному супроводженні дітей, що вибули з центру і виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу;
- участь у проведенні місцевими органами виконавчої влади заходів для подолання безпритульності у відповідному регіоні;
- робота із сім'ями дітей щодо нормалізації умов їх виховання;
- розроблення рекомендацій для педагогічних та соціальних працівників і батьків або осіб, що їх замінюють, з питань соціально-психологічної адаптації дітей.
×